OSOBA DO KONTAKTU:  

     Paweł Skabara    

            tel.: +48 600 919 060    

                 

            e-mail: biuro@ingepar.pl

    

        

            BIURO I MAGAZYN:                          

            INGEPAR 

            ul. Narwicka 1

            80-557 Gdańsk

 

            DANE DO FAKTURY:

            INGEPAR Paweł Skabara

     ul. Sympatyczna 18/8

    80-176 Gdańsk

    NIP: 957-042-98-97